12 oldomat 20
null

Lares pjatash dhe porcelani

null

11Kg

OLDOMAT 20 eshte nje pastrues alkalin intensiv i perdorshem ne makina larese automatike. Ne kete produkt jane perdorur lende te para te perzgjedhura dhe veçanerisht eshte hequr dore nga perdorimi i fosfateve.Oldomat 20 eshte joshkumues, rezistent ndaj hidrolizes dhe permban perforcues pastrimi baze klori aktiv. Gjate perdorimit te produktit nuk ndodh ngjyrosje e çelikut, por nuk eshte i pershtashem per pjese me baze alumini.

Per me shume informacione shkarko katalogun